top of page

עלויות לשנת פעילות 2023-2024

42878399_1152525924921060_27885339009120

הרשמה

הרשמה לשנת הפעילות כוללת פעילות שבועית בין החודשים ספטמבר למאי כפי שמופיעים בלוח השנה.

$545

IMG_0246_original.jpg

מחנה שכב"ג

מחנה עבור כיתות י-יב בלבד וכולל 4 לילות, נסיעות באוטובוס הלוך וחזור, ארוחות, פעילויות ולינה. החניכים יעברו פעולות מורל וחוויות צופיות עם חניכי שכב"ג נוספים מהחוף המערבי

$645

Not yet Available
IMG_4738_original.jpg

מחנה חורף

מחנה שבטי הכולל לילה אחד לחניכים בכיתות ג-ט

ושני לילות לכיתות י-יב

מחיר לחניכי שכבג גבוה יותר בשל היום הנוסף

$195 / $225

Not available
IMG_8120_original.jpg

פיסגלים

קמפינג לשכבה הבוגרת ביחד עם השכבה הבוגרת של שבט גלים. לינה בשטח, מחנאות וצופיות הלכה למעשה

$150

Not yet Available
IMG_0923_original.jpg

מחנה כיתות ט

מחנה עבור כיתות ט בלבד וכולל 4 לילות, טיסה למחנה ובחזרה, ארוחות, פעילויות ולינה. החניכים יעברו פעולות הכשרה  להדרכה ויתנסו בהעברת פעולות בעצמם. זו הזדמנות מצוינת להכיר בני נוער משבטים אחרים מצפון אמריקה

$685

IMG_4629.jpg

מחנה קיץ

מחנה הנהגתי עבור כל שכבות הגיל. המחנה כולל 3 לילות נסיעות באוטבוסים הלוך וחזור, ארוחות, פעילות ולינה

זו הזדמנות מצויינת עבור החניכים לסכם שנה עם הקבוצה שלהם, לעבור פעילויות קייציות בסביבה צופית ולהכיר חניכים משבטים אחרים מהחוף המערבי

$425

Not yet Available
bottom of page