top of page

עלויות לשנת פעילות 2022-2023

42878399_1152525924921060_27885339009120

הרשמה

08/01/2022

הרשמה לשנת הפעילות כוללת פעילות שבועית של שעתיים בימי ראשון בין השעות 2-4 אחה"צ בין החודשים ספטמבר למאי כפי שמופיעים בלוח השנה.

 $525

IMG_0246_original.jpg

מחנה שכב"ג

02/16/2023- 02/20/2023

מחנה עבור כיתות י-יב בלבד שממוקם בקליפורניה וכולל 4 לילות, נסיעות באוטובוס הלוך וחזור, ארוחות, פעילויות ולינה. החניכים יעברו פעולות מורל וחוויות צופיות עם חניכי שכב"ג נוספים מהחוף המערבי

$650

Not yet Available
IMG_4738_original.jpg

מחנה חורף

11/11/2022 - 11/12/2022

11/11/2021 - 11/13/2022 לשכבג

מחנה שבטי שממוקם בערך שעה מהעיר. המחנה כולל לילה אחד לחניכים בכיתות ג-ט

ושני לילות לכיתות י-יב

מחיר לחניכי שכבג גבוה יותר בשל היום הנוסף

$165 / $195

Registraion Closed
IMG_8120_original.jpg

מחנה פיס

4/09/2023 - 04/10/2023

מחנה עבור כיתות ט-יב בלבד - בשלב זה כיתות ט חוברות חלקית לקבוצת השכב"ג.

זהו המחנה הכי צופי שהשבט מציע: שינה באוהלים, טיולי טבע, בישול שטח, ועוד הרבה צופיות

הטיול ממומן ברובו על ידי השבט

המחיר יקבע בהתאם לתוכנית הטיול

$TBD

Not yet Available
IMG_0923_original.jpg

מחנה כיתות ט

01/12/2023- 01/16/2023

מחנה עבור כיתות ט בלבד שממוקם בקליפורניה וכולל 4 לילות, טיסה למחנה ובחזרה, ארוחות, פעילויות ולינה. החניכים יעברו פעולות הכשרה  להדרכה ויתנסו בהעברת פעולות בעצמם. זו הזדמנות מצוינת להכיר בני נוער משבטים אחרים מצפון אמריקה

$625

IMG_4629.jpg

מחנה קיץ

5/26/2023- 5/29/2023

מחנה הנהגתי עבור כל שכבות הגיל שממוקם בקליפורניה. המחנה כולל 3 לילות נסיעות באוטבוסים הלוך וחזור, ארוחות, פעילות ולינה

זו הזדמנות מצויינת עבור החניכים לסכם שנה עם הקבוצה שלהם, לעבור פעילויות קייציות בסביבה צופית ולהכיר חניכים משבטים אחרים מהחוף המערבי

$TBD

Not yet Available
bottom of page