top of page

שבט פסגה מנוהל על ידי מתנדבים אשר מרכיבים את ועד הורי השבט. תפקידו העיקרי של ועד ההורים הינו ניהול ובקרה על פעילויות השבט

  החברות בוועד ההורים, ראש הועד וכלל חברי הועד הינה התנדבותית ואינה מקנה הטבה חומרית או כספית 

אין להשתמש בחברות הוועד על מנת לקדם אטינטרסים אישיים או עיסקיים

 

כל חבר וועד מחוייב להיות פעיל בוועד למשך תקופה של לפחות שנתיים

 

 בחירת חברי הועד נעשית על ידי הצבעה וכל חבר וועד נכנס יהיה מחוייב בבדיקת רקע

ההתנדבות בוועד הורי שבט פסגה הינה זכות גדולה אשר מגלמת בתוכה הגשמה של עשייה, ציונות, ישראליות, קידום ערכי תנועת הצופים לילדינו וכמובן לראות אותם גדלים ומקבלים כלים לחיים שלא יוכלו לקבל בשום מסגרת אחרת כמו פיתוח מנהיגות, ביטחון עצמי, מפגשים עם חברי שבטים אחרים בארה"ב וחיבור לישראל 

 

במידה והנכם שוקלים להציע את מועמדותכם לוועד ולשמוע פרטים נוספים, אנא צרו קשר

bottom of page