top of page

אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש כולנו נתרגש - זה נפלא. אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה ואם תגיע השעה ונבקש - אולי עוד קיץ ניפגש.

אולי עוד קיץ אנחנו נפגש

אולי עוד קיץ
אנחנו ניפגש
כולנו נתרגש 
זה נפלא
אולי עוד קיץ
נמחה את הדמעה
ואם תגיע השעה
ונבקש 
אולי עוד קיץ ניפגש

מרכזת בוגרת - קיילה בן שמעון

ילידת לאס וגאס, קיילה הצטרפה לשבט פסגה בכיתה ט והתאהבה  בשבט. קיילה הדריכה במשך שלוש שניםבשבט ולקחה חלק במפעלי הנהגת צבר: מחנה . צבבה, חץ וקשת ובמסע לפולין. כמו כן, קיילה התגייסה לצבא דרך גרעין צבר ובשנתיים האחרונות יילת בארצות הברית בואן שלה ועכשיו היא איתנו 

קיילה ומרכזות.JPG

אם אתם או ילדיכם בכיתה ג-יב, דוברים או לפחות מבינים עברית,

אם תרצו להיות חלק מקהילה שתומכת בישראל ובערכים כמו דמוקרטיה, שוויון, אהבת הזולת וסובלנות,

אם תרצו לחגוג את החגים היהודים כפי שחוגגים בישראל.... מקומכם איתנו!

צרו איתנו קשר באימל: shevetpisga@gmail.com


 

bottom of page